Meet the 2021 Hops Coaching Staff: Extra Coach Juan Francia