Meet the 2021 Hops Coaching Staff: Pitching Coach Shane Loux